logo lef2

‘helpt kinderen weer plezier te vinden in leren!’

bel gerust voor meer info!

06-24808839

Kennismakingsgesprek

Tijdens een vrijblijvend (telefonisch) gesprek bekijken we eerst samen of ik iets voor uw zoon of dochter kan betekenen. Mocht dit het geval zijn dan maken we een afspraak voor een kennismakingsgesprek, waarin we uitgebreid de hulpvraag bespreken en relevante informatie bekijken. Bijvoorbeeld toetsgegevens van school, welbevinden van het kind, etc. Ik doe dit het liefst persoonlijk en indien mogelijk met uw kind erbij, zodat hij of zij direct wordt betrokken bij de hulpvraag. Ook is er dan genoeg gelegenheid voor het stellen van vragen. Dit gesprek duurt ongeveer 30 minuten en na dit vrijblijvende gesprek beslist u of u voor RT praktijk LEF kiest.
Wellicht kiest u direct voor LEF na het telefonisch gesprek, omdat u mij bijvoorbeeld al kent, dit kan ook. We plannen dan direct een afspraak in voor de eerste sessie en/of onderzoek.

Bij gescheiden ouders dienen beide ouders, indien zij beiden het ouderlijk gezag uitoefenen, toestemming te geven voor behandeling. U wordt dan ook verzocht met beide ouders aanwezig te zijn bij de intake.

Onderzoek/ handelingsplan

Het kan nodig zijn om meer gegevens te verzamelen, door middel van didactische toetsen en observaties. Zo kan ik het niveau van uw kind duidelijk in beeld krijgen en zien welke vaardigheden uw kind wel of niet beheerst. Hiervoor gebruik ik de eerste sessie. Op basis van deze gegevens stel ik een handelingsplan op. Daarin staat beknopt beschreven aan welke leerdoelen we tijdens de begeleidingsperiode gaan werken.

Begeleiding

Een begeleidingsperiode duurt meestal 12 weken (in overleg). Na de eerste sessie gaan we aan de slag met het uitvoeren van het handelingsplan. Dit plan is vooraf per mail toegestuurd en met u besproken.
Tijdens de uitvoering kan (wanneer de school hier aan mee werkt) gekozen worden om dit op school te laten plaatsvinden of in de praktijkruimte. Bij voorkeur vindt dit plaats onder schooltijd, omdat er na schooltijd ook ruimte moet zijn voor ontspanning en het voor sommige leerlingen dan juist extra moeilijk is gemotiveerd aan hun leerprobleem te werken. Mijn ervaring is dat scholen hier verschillend mee omgaan. Contact met de school van uw kind over de afstemming van de begeleiding vindt alleen plaats na schriftelijke toestemming van de ouders.

Evaluatie

Tijdens de 12de sessie wordt de begeleiding geëvalueerd. Dit kan d.m.v. een toets en observaties. Vervolgens wordt er een evaluatieverslag gemaakt dat kort na de laatste sessie met u wordt besproken in een evaluatiegesprek. Op dat moment maken we afspraken over een verlenging of afsluiting van de begeleiding.

Tarieven

 

Remedial Teaching  (45 min)
(incl. voorbereiding, handelingsplan en verslaglegging)
€ 50,-
Evaluatiegesprek  (30 min) € 30,-
Groepstraining begrijpend lezen ‘alle teksten de baas’  (6x 1,5 uur) € 225,-
Groepstraining ‘ik leer leren’ inclusief werkboek  (5x 1,5 uur) € 200,-
Individuele training ‘ik leer anders’ inclusief werkboek  (4x 1 uur) € 259,-
Arrangementen scholen   op aanvraag
Kindercoaching per sessie  € 70,-

Facturatie geschiedt voor aanvang van de training of na de eerste RT sessie met een betalingstermijn van 14 dagen.

Scholen

Ook scholen kunnen mij benaderen wanneer zij een RT-er voor bijvoorbeeld een paar uur in school zouden willen hebben voor individuele of groepsbegeleiding.

Op dit moment vervul ik ook verschillende arrangementen vanuit het samenwerkingsverband op het gebied van Executieve Vaardigheden, Rekenen, Ik Leer Leren en Begrijpend Lezen. Bel of e-mail mij gerust voor meer informatie, wellicht kan ik u ook van dienst zijn?!

Ook kom ik wel eens op scholen die op zoek zijn naar een klankbord buiten het vaste team. Ik heb mij gespecialiseerd op het gebied van 'het leren' en rekenen. Als ERWD behandelaar zie ik soms op scholen dat hier nog stappen gemaakt kunnen worden, maar dat scholen niet altijd weten hoe dit vorm te geven binnen hun onderwijs. Ik denk graag met u mee. Neem gerust contact met mij op om te kijken wat ik voor u kan betekenen.

contact gegevens

RT praktijk Leren En Floreren
Stevenshof 22
3319 AX Dordrecht
06-24808839