logo lef2

‘helpt kinderen weer plezier te vinden in leren!’

bel gerust voor meer info!

06-24808839

Overzicht van onze gegevensbescherming

RT praktijk Leren En Floreren hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring wil RT praktijk Leren En Floreren heldere en transparante informatie geven over hoe omgegaan wordt met uw persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

RT praktijk Leren En Floreren, gevestigd aan Stevenshof 22, 3319AX te Dordrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.rtpraktijklef.nl
Stevenshof 22, 3319AX Dordrecht
mobiel: 06 24808839

Annemarie Marbus is de Functionaris Gegevensbescherming van RT praktijk Leren En FLoreren, zij is te bereiken via

Persoonsgegevens die wij verwerken
RT praktijk Leren En Floreren verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Groep van de leerling
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- School
- Gegevens van school m.b.t. de ontwikkeling van het kind

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken gegevens over u of uw kind die kunnen helpen bij de coaching en de begeleiding. U beslist welke gegevens u wilt delen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
RT praktijk Leren En Floreren verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling.
- U of de school van uw kind te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
- Informatie te krijgen over de hulpvraag van uw kind.

Geautomatiseerde besluitvorming
RT praktijk Leren En Floreren neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
RT praktijk Leren En Floreren bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. RT praktijk Leren En Floreren verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Gegevens die ik na het einde van het begeleidingstraject niet meer verplicht hoef te bewaren, verwijder ik direct.

TLS encrypie
Deze site maakt om veiligheidsredenen gebruik van TLS-encryptie (voorheen bekend als SSL) en voor de bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals de vragen die u ons stuurt via contactformulieren. U kunt een gecodeerde verbinding in de adresregel van uw browser herkennen wanneer deze verandert van "http: //" in "https: //" en een pictogram van een slotje wordt weergegeven in de adresbalk van uw browser.

Als TLS-encryptie is geactiveerd en u heeft gecontroleerd of het certificaat van ons is, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt niet door derden worden gelezen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Sommige van onze webpagina's gebruiken cookies. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen. Cookies helpen onze website gebruiksvriendelijker, efficiënter en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser op uw computer worden opgeslagen.
We gebruiken slechts 1 zogenaamde 'sessiecookie'. Deze wordt automatisch verwijderd na uw bezoek.
Deze is noodzakelijk voor ons als we inloggen op de site voor onderhoud.

U kunt uw browser zo configureren dat deze u informeert over het gebruik van cookies, zodat u van geval tot geval kunt beslissen of u een cookie accepteert of weigert. Als alternatief kan uw browser worden geconfigureerd om cookies onder bepaalde voorwaarden automatisch te accepteren of om ze altijd te weigeren, of om cookies automatisch te verwijderen bij het sluiten van uw browser. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken.
Cookies die noodzakelijk zijn voor elektronische communicatie of om bepaalde functies die u wenst te gebruiken, worden opgeslagen overeenkomstig Art. 6 lid 1, letter f van AVG. De websitebeheerder heeft een rechtmatig belang bij de opslag van cookies om een geoptimaliseerde service te waarborgen die vrij van technische fouten is.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
RT praktijk Leren En Floreren neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via

Server log bestanden
De websiteprovider verzamelt en slaat automatisch informatie op die uw browser automatisch naar ons verzendt in "server log bestanden". Dit zijn:

• Browser type en browserversie
• Besturingssysteem
• Verwijzende URL
• Hostnaam van de toegangscomputer
• Tijd van het serververzoek
• IP adres

Deze gegevens worden niet gecombineerd met gegevens uit andere bronnen.

De basis voor gegevensverwerking is Art. 6 (1) (b) AVG, waarmee gegevens kunnen worden verwerkt om een contract uit te voeren of voor maatregelen die voorafgaan aan een contract.


Social Media
Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) op sociale netwerken als Facebook. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Facebook en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Facebook stelt zich te houden aan de Privacy Shield principes en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.


Google Weblettertypen
Deze website gebruikt zogenaamde weblettertypen, verstrekt door Google, voor de uniforme weergave van lettertypen. Bij het laden van een pagina laadt uw browser de vereiste weblettertypen in de cache van uw browser om teksten en lettertypen correct weer te geven.

Hiervoor moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de servers van Google. Hierdoor verneemt Google dat onze website is geopend via uw IP-adres. Het gebruik van Google Weblettertypen is in het belang van een consistente en aantrekkelijke presentatie van onze online diensten. Dit vormt een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG.

Als uw browser geen weblettertypen ondersteunt, zal er een standaardlettertype door uw computer worden gebruikt.

Ga voor meer informatie over Google Weblettertypen naar https://developers.google.com/fonts/faq en het Privacybeleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy/


Recht om klachten in te dienen bij regelgevende instanties
Als er sprake is van een inbreuk op de wetgeving inzake gegevensbescherming, kan de betreffende persoon een klacht indienen bij de bevoegde regelgevende instanties: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

contact gegevens

RT praktijk Leren En Floreren
Stevenshof 22
3319 AX Dordrecht
06-24808839